Η Σχέση των Μολύνσεων με τα nk-κύτταρα

Ανοσολογικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί

Για να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες ασθένειες όπως ιογενείς ή μικροβιακές μολύνσεις, μπορούμε να αμυνθούμε με φυσικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τους ανοσολογικούς μηχανισμούς του οργανισμού μας, που ενισχύουν την ανοσία μας. Για την ενίσχυση ή ρύθμιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, τα τελευταία χρόνια, γίνεται λόγος για τους φυσικούς ανοσοϋποκινητές.

Οι ανοσοϋποκινητές αυτοί, είναι ουσίες που χωρίς να έχουν παρενέργειες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και κατ’ επέκταση την άμυνα του οργανισμού μας με φυσικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, τόσο η ιατρική με την υψηλή τεχνολογία όσο και η κλασική θεραπευτική συνδυαζόμενη με την τεχνολογία τροφίμων ανέπτυξαν φυσικά προϊόντα με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους.

Κύτταρα ΝΚ (nk-cells)

Ένας άριστος φυσικός τρόπος ενίσχυσης του αμυντικού μας συστήματος εναντίων των ιών είναι η ενεργοποίηση των nk (Natural Killers) κυττάρων.

Τα ΝΚ-κύτταρα ανήκουν στην ομάδα των λεμφοκυττάρων και φυσιολογικά είναι ανενεργά. Η ενεργοποίηση των ΝΚ-κυττάρων μπορεί να γίνει με εντελώς φυσικό τρόπο με την αραβινοξυλάνη του πίτουρα ρυζιού του BioBran MGN-3 και τα καθιστά ικανά να διενεργούν επίθεση εναντίων των κυττάρων τόσο των ιών όσο και των μικροβίων. Η επίθεση αυτή, ξεκινά με την αναγνώριση τους και στη συνέχεια σύνδεση με αυτά.

Πως επιτίθενται τα κύτταρα nk στον ξένο εισβολέα όπως οι ιοί;

Οι “κόκκοι” από τα ΝΚ-κύτταρα απελευθερώνονται για να καταστρέψουν τα κύτταρα του ξένου κυττάρου (ιού, καρκίνου κλπ) μέσα σε 5 λεπτά. Κολλούν στην επιφάνεια του ξένου κυττάρου που έχει εισβάλει στον οργανισμό μας και δημιουργούν πάνω σε αυτή οπές. Το εξωτερικό υγρό του σώματος εισέρχεται μέσα από αυτές τις οπές μέσα στο ξένο κύτταρο προκαλώντας τον θάνατό του. Αρκετά ΝΚ-κύτταρα μπορούν να μάχονται εναντίον ενός εχθρικού κυττάρου ή ένα ΝΚ-κύτταρο μπορεί να επιτίθεται σε δύο εχθρικά κύτταρα την ίδια στιγμή.

Μόλις το κύτταρο του εισβολέα εξοντωθεί, το ΝΚ-κύτταρο ξεκινά επίθεση σε άλλα ξένα κύτταρα. Με αυτό τον τρόπο, ένα ΝΚ-κύτταρο καταστρέφει τα κύτταρα του εισβολέα, το ένα μετά το άλλο.

Αυτή η φυσική μας άμυνα οφείλεται μόνο στα “ενεργοποιημένα” ΝΚ-κύτταρα.

Η σχέση ανάμεσα σταΝΚ-κύτταρα και στους ιούς είναι ένα καθημερινό παιχνίδι πολέμου. Ενώ τα ενεργοποιημέναΝΚ-κύτταρα μπορούν να καταστρέφουν τα κύτταρα του ιού, τα κύτταρα του ιού θα μπορούσαν να επιτεθούν στα μή ενεργά ΝΚ-κύτταρα και να θανατώσουν μειώνοντας έτσι τη δυναμικότητα της φυσικής άμυνας του οργανισμού. Στο ανθρώπινο σώμα τέτοιοι “πόλεμοι κυττάρων” ανάμεσα σε ανοσοκύτταρα και “ουσίες” εισβολείς λαμβάνουν χώρα συνέχεια. Όταν η δική μας ανοσία καθίσταται για κάποιο λόγο αδύναμη, θα νικηθούμε κατά τον “πόλεμο των κυττάρων” και σαν αποτέλεσμα θα ασθενήσουμε ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα έχουμε το αμυντικό μας σύστημα έτοιμο να αντιμετωπίζει τέτοιες επιθέσεις καθημερινά.

Σχολιάστε