Οι Επιστήμονες

Γράφουν για τα
προϊόντα μας

Μελέτες Biobran

1. Pérez-Martínez, Valentín J, et al.
Arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) enhances natural killer cell-mediated cytotoxicity against neuroblastoma in vitro and in vivo”.
Cytotherapy. 2014 Dec 22. pii: S1465-3249(14)00849-4. doi: 10.1016/j.jcyt.2014.11.001.

2. Ghoneum M., Drew Univercity.
Enhancement of human natural killer cell activity by modified Arabinoxylan from rice bran (BioBran MGN-3)“.
Int. Immunotherapy XIV (2) 89-99, 1998)

3. M Ghoneum –
Anti-HIV activity in Vitro of MGN-3, an Activated Arabinoxylan from Rice Bran“.
Biochemical & [Biophysical Research Communications 243, 25-29 (1998)].

4. Hosny Salama, Eman Medhat, et al.
Arabinoxylan rice bran (Biobran) suppresses the viremia level in patients with chronic HCV infection: A randomized trial*
International Journal of Immunopathology and Pharmacology 1–7 2016 DOI: 10.1177/0394632016674954 iji.sagepub.com

5. Ghoneum and S. Agrawal
“MGN-3/ Biobran Enhances Generation of Cytotoxic CD8+ T Cells via Upregulation of DEC-20S Expression on Dendritic Cells”
International Journal of Immunopathology & Pharmacology Vol. 27, no. 4, 523-530 (2014) Received May 17, 2014 <Accepted August 29,201

Μελέτες Natto NKCP

1. Bhatt PC, Verma A, Al-Abbasi FA, Anwar F, Kumar V, Panda BP. Development of surface-engineered PLGA nanoparticulate-delivery system of Tet1-conjugated nattokinase enzyme for inhibition of Aβ40 plaques in Alzheimer’s disease.
Int J Nanomedicine. 2017 Dec 13;12:8749-8768. doi: 10.2147/IJN.S144545. eCollection 2017.

2.Zhonghua Yi Xue Za Zhi.
A clinical study on the effect of nattokinase on carotid artery atherosclerosis and hyperlipidaemia. Ren NN1, Chen HJ2, Li Y, Mcgowan GW, Lin YG. 2017

3. Annachiara Mitrugno, Niamh Moran and Pat Metharom 
Platelets – Allies of Tumour Cells
InTech. Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/ 10.5772/60681

4. Fadl NN, Ahmed HH, Booles HF, Sayed AH. Serrapeptase and nattokinase intervention for relieving Alzheimer’s disease pathophysiology in rat model.
Hum Exp Toxicol. 2013 Jul;32(7):721-35. doi: 10.1177/0960327112467040.

5. Hsu RL, Lee KT, Wang JH, Lee LY, Chen RP. Amyloid-degrading ability of nattokinase from Bacillus subtilis natto.
J Agric Food Chem. 2009 Jan 28;57(2):503-8. doi: 10.1021/jf803072r.

Διαβάστε επίσης τις Ειδικές
επιστημονικές εργασίες και μελέτες
σχετικές με το Biobran

Το νέο βιβλίο με τις κύριες θεραπευτικές εφαρμογές του Biobran στον καρκίνο καθώς και σε άλλες χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες.
springer.com

Ζητήστε το μας…