Η σχέση των ενεργοποιημένων ΝΚ κυττάρων, με καρκίνους που σχετίζονται με ιούς (μελέτη)

Κύτταρα NK και καρκίνοι που σχετίζονται με ιούς

Τα κύτταρα ΝΚ είναι δραστικά και ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα που κινητοποιούνται ταχέως στην απόκριση του ξενιστή σε ιογενείς λοιμώξεις. Είναι κυτταροτοξικά κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνη γάμμα (IFN-γ) των οποίων οι δραστηριότητες ρυθμίζονται από κυτοκίνες και από στοχαστικά εκφραζόμενους θετικούς και αρνητικούς σηματοδοτικούς υποδοχείς κυττάρων ΝΚ (NK-Rs) που αναγνωρίζουν μόρια που σχετίζονται με το στρες, μόρια προσκόλλησης και κύρια ιστοσυμβατότητα συμπλεγματικές (MHC) πρωτεΐνες.

Ορισμένα NK-R έχουν εξελιχθεί για να αναγνωρίζουν άμεσα ορισμένες ιικές πρωτεΐνες. Τα NK κύτταρα περιπολούν τον ξενιστή σε μέτρια κατάσταση ενεργοποίησης και σε σχετικά υψηλή συχνότητα (σε 15% των λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος) , αλλά πολλαπλασιάζονται και γίνονται ακόμη πιο ενεργά κατά τη διάρκεια μιας ιογενούς λοίμωξης. Οι έμφυτες κυτοκίνες όπως οι IFN τύπου 1 και η IL-15 επάγονται γρήγορα κατά τη διάρκεια ιογενών λοιμώξεων και μπορούν να διεγείρουν την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των ΝΚ κυττάρων και να αυξήσουν τον πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων. Η δυναμική αυτής της διαδικασίας ακολουθεί το πρότυπο της έμφυτης και προσαρμοστικής ανοσοαπόκρισης κυττάρων ΝΚ που καθοδηγείται από κυτοκίνη ακολουθούμενη από ειδικά για τον ιό Τ κύτταρα.

Τα κύτταρα ΝΚ ελέγχουν τις λοιμώξεις με άμεσους κυτταροτοξικούς μηχανισμούς ή με την παραγωγή αντι-ιικών κυτοκινών, όπως η IFN-γ. Η αναγνώριση των μολυσμένων από ιό κυττάρων, μπορεί να συμβεί εάν τα κύτταρα ΝΚ ενεργοποιηθούν θετικά από την αύξηση πρωτεϊνών που ερεθίζονται από κύτταρα μολυσμένα από ιό ή εάν δεν ανταποκριθούν σε αρνητικά σήματα που οδηγούνται, για παράδειγμα, από την μείωση Αντιγόνων MHC κατηγορίας 1 σε κύτταρα μολυσμένα από ιούς. Πολλοί ιοί ποντικού και ανθρώπου κωδικοποιούν πρωτεΐνες που αλλάζουν την έκφραση των IFN, MHC και NKR και των προσδεμάτων τους, υποδηλώνοντας ότι τα κύτταρα ΝΚ είναι σημαντικά στην παθογένειά τους.

Το εάν τα κύτταρα ΝΚ παίζουν ρόλο στη ρύθμιση των όγκων που προκαλούνται από τον ιό μπορεί να συναχθεί από αυτές τις ικανότητες, αν και τα άμεσα στοιχεία είναι περιορισμένα. Βεβαίως, τα κύτταρα ΝΚ μπορεί να αποδειχθεί ότι απορρίπτουν κύτταρα μετασχηματισμένα από ιό που εμφυτεύονται σε ποντίκια, αλλά οι οριστικές ενδείξεις ότι ελέγχουν τη φυσική εξέλιξη ενός καρκίνου που προκαλείται από τον ιό in vivo είναι πολύ πιο περιορισμένες.

Πρόσφατη εργασία αποκάλυψε ότι τα κύτταρα ΝΚ μπορεί επίσης να διαμεσολαβούν έναν βαθύ ανοσορυθμιστικό ρόλο σε ιογενείς λοιμώξεις, διαφορετικό από την άμεση στόχευση κυττάρων που έχουν μολυνθεί από ιούς. ΝΚ κύτταρα μπορούν να ρυθμίσουν την απόκριση των αντι-ιικών Τ-κυττάρων χάρη στις ικανότητες της IFN -ενεργοποιημένα κύτταρα ΝΚ για άμεση λύση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων.

Ως συνέπεια αυτής της δραστηριότητας, τα κύτταρα ΝΚ μπορεί να χρησιμεύσουν ως ρεοστάτες που ρυθμίζουν τα Τ κύτταρα που ελέγχουν εάν μια λοίμωξη εκκαθαρίζεται, γίνεται επίμονη ή γίνεται θανατηφόρα. Το γεγονός ότι αυτή η ανοσορυθμιστική δραστηριότητα μπορεί να παίξει ρόλο σε επίμονες λοιμώξεις μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη όγκων που σχετίζονται με επίμονες λοιμώξεις στον άνθρωπο.

Η μελέτη:
Crit Rev Oncog. 2014; 19(0): 107–119, doi: 10.1615/critrevoncog.2014010866 «NK Cells and Virus-Related Cancers» Rabinarayan Mishra, Raymond M. Welsh,* and Eva Szomolanyi-Tsuda

Σχολιάστε