Το Biobran αυξάνει την αντίσταση κατά της γρίπης σε ηλικιωμένα άτομα (μελέτη).

Το συμπλήρωμα διατροφής Biobran/MGN-3 αυξάνει την έμφυτη αντίσταση
και μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών που μοιάζουν με γρίπη σε ηλικιωμένα άτομα:
Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή κλινική μελέτη.

Η ασθένεια που μοιάζει με γρίπη (ILI) παραμένει μια κύρια αιτία σοβαρής θνησιμότητας και νοσηρότητας στους ηλικιωμένους. Η γήρανση σχετίζεται με μειωμένη ικανότητα ανίχνευσης παθογόνων και δημιουργίας αποτελεσματικών εγγενών και προσαρμοστικών ανοσολογικών αποκρίσεων, επιβάλλοντας έτσι την ανάπτυξη προστατευτικών θρεπτικών ουσιών.

Το Biobran/MGN-3, μια αραβινοξυλάνη από πίτουρο ρυζιού, έχει ισχυρές αντιγηραντικές και ανοσοτροποποιητικές επιδράσεις, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό κατά της ILI.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση του Biobran/MGN-3 στη συχνότητα εμφάνισης ILI, στη δραστηριότητα των κυττάρων φυσικού φονέα (NK) και στις εκφράσεις των RIG-1 (γονίδιο 1 που επάγεται από ρετινοϊκό οξύ), MDA5 (διαφοροποίηση μελανώματος- σχετιζόμενη πρωτεΐνη 5), και τα κατάντη σηματοδοτικά γονίδια τους ISG-15 (γονίδια διεγερμένα από ιντερφερόνη 15) και MX1 (αντίσταση σε μυξοϊό (γρίππη) 1, επαγόμενη από ιντερφερόνη).

Μια κλινική δοκιμή διπλού τυφλού, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) περιελάμβανε ογδόντα υγιείς ηλικιωμένους άνω των 55 ετών, 40 άνδρες και 40 γυναίκες, οι οποίοι έλαβαν είτε εικονικό φάρμακο είτε Biobran/MGN-3 (500 mg/ημέρα) για 3 μήνες κατά τη διάρκεια γνωστής εποχικότητας της ILI (αιχμή επίπτωσης) στην Αίγυπτο. Η επίπτωση της ILI επιβεβαιώθηκε κλινικά σύμφωνα με τα κριτήρια ορισμού περιπτώσεων του ΠΟΥ. Οι αιματολογικές, ηπατικές και νεφρικές παράμετροι αξιολογήθηκαν σε όλα τα άτομα, ενώ η δραστηριότητα των κυττάρων ΝΚ και ΝΚΤ (φυσικού φονέα Τ) αξιολογήθηκε σε έξι τυχαία επιλεγμένα άτομα σε κάθε ομάδα με τη δοκιμασία αποκοκκίωσης.

Η επίδραση του Biobran/MGN-3 στα RIG-1 και MDA5, καθώς και στα ISG15 και MX1, αξιολογήθηκε σε πνευμονικά επιθηλιακά κύτταρα BEAS-2B χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής. Το ποσοστό επίπτωσης και η πυκνότητα εμφάνισης ILI στην ομάδα Biobran/MGN-3 ήταν 5,0% και 0,57 περιπτώσεις ανά 1000 ανθρωποημέρες, σε σύγκριση με 22,5% και 2,95 περιπτώσεις ανά 1000 ανθρωποημέρες στην ομάδα εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, η κατάποση Biobran/MGN-3 ενίσχυσε σημαντικά τη δραστηριότητα των ΝΚ σε σύγκριση με τα βασικά επίπεδα και την ομάδα εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, το Biobran/MGN-3 ρύθμισε σημαντικά τα επίπεδα έκφρασης των RIG-1, MDA5, ISG15 και MX1 στις κυτταρικές σειρές BEAS-2B του ανθρώπινου πνευμονικού επιθηλίου. Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες.

Συνολικά, το συμπλήρωμα Biobran/MGN-3 ενίσχυσε την έμφυτη ανοσολογική απόκριση των ηλικιωμένων ατόμων ρυθμίζοντας προς τα πάνω τη δραστηριότητα των ΝΚ που σχετίζονται με τη μείωση της συχνότητας της ILI. Επίσης, ρύθμισε προς τα πάνω την έκφραση των RIG-1, MDA5, ISG15 και MX1 σε καλλιέργειες πνευμονικού επιθηλιακού ιστού.

Το Biobran/MGN-3 θα μπορούσε να είναι ένας νέος παράγοντας με προφυλακτικά αποτελέσματα έναντι ενός ευρέος φάσματος ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού που χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Η Μελέτη:
Ahmed F. Elsaid,* Sudhanshu Agrawal, Anshu Agrawal, and Mamdooh Ghoneum
Dietary Supplementation with Biobran/MGN-3 Increases Innate Resistance and Reduces the Incidence of Influenza-like Illnesses in Elderly Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Trial
Nutrients. 2021 Nov; 13(11): 4133.. doi: 10.3390/nu13114133 PMCID: PMC8618540 PMID: 34836388

Σχολιάστε