Η αραβινοξυλάνη από πίτουρο ρυζιού ενισχύει τη δραστικότητα των ΝΚ κυττάρων (μελέτη)

Ενίσχυση της δραστηριότητας των ανθρώπινων φυσικών ΝΚ -κυττάρων
με τροποποιημένη Αραβινοξυλάνη από πίτουρο ρυζιού (BioBran MGN-3)

Η αραβινοξυλάνη από πίτουρο ρυζιού (MGN-3) εξετάστηκε για την αυξητική της επίδραση στη δραστηριότητα των ανθρώπινων κυττάρων ΝΚ in vivo και in vitro.

Είκοσι τέσσερα άτομα έλαβαν MGN-3 από το στόμα σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις: 15, 30 και 45 mg/kg/ημέρα για 2 μήνες. Η δραστηριότητα λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος ΝΚ-κυττάρων δοκιμάστηκε με δοκιμασία απελευθέρωσης 51Cr έναντι κυττάρων όγκου K562 και Raji σε 1 εβδομάδα, 1 μήνα και 2 μήνες μετά τη θεραπεία και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την αρχική δραστηριότητα ΝΚ.

Η θεραπεία με MGN-3 ενίσχυσε τη δραστηριότητα ΝΚ έναντι κυττάρων όγκου Κ562 σε όλες τις χρησιμοποιούμενες συγκεντρώσεις. Με δοσοεξαρτώμενο τρόπο, το MGN-3 στα 15 mg/kg/ημέρα αύξησε τη δραστηριότητα ΝΚ 1 μήνα μετά τη θεραπεία (διπλάσια από την τιμή ελέγχου), ενώ σημαντική επαγωγή της δραστικότητας των ΝΚ στα 30 mg/kg/ημέρα ανιχνεύθηκε ήδη από την 1η εβδομάδα μετά τη θεραπεία (τριπλάσια τιμή ελέγχου).

Η δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων συνέχισε να αυξάνεται με τη συνέχιση της θεραπείας και κορυφώθηκε (πενταπλάσια) στους 2 μήνες (τέλος της περιόδου θεραπείας).

Η αύξηση της συγκέντρωσης στα 45 mg/kg/ημέρα έδειξε παρόμοιες τάσεις στη δραστηριότητα των ΝΚ, ωστόσο το μέγεθος σε τιμές ήταν υψηλότερο από ό,τι για τα 30 mg/kg/ημέρα.

Μετά τη διακοπή της θεραπείας, η δραστηριότητα των ΝΚ μειώθηκε και επέστρεψε στην αρχική τιμή (14 λυτικές μονάδες) σε 1 μήνα. Η ενισχυμένη δραστηριότητα των ΝΚ συσχετίστηκε με αύξηση της κυτταροτοξικής αντιδραστικότητας έναντι της ανθεκτικής κυτταρικής σειράς Raji.

Το MGN-3 στα 45 mg/kg/ημέρα έδειξε σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα των ΝΚ μετά από 1 εβδομάδα (οκταπλάσια) και κορυφώθηκε στους 2 μήνες μετά τη θεραπεία (27 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της αρχικής). Η καλλιέργεια λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος (PBL) με MGN-3 για 16 ώρες έδειξε 1,3 έως 1,5 φορές αύξηση στη δραστηριότητα των ΝΚ έναντι της τιμής ελέγχου.

Ο μηχανισμός με τον οποίο το MGN-3 αυξάνει τη δραστηριότητα του ΝΚ εξετάστηκε και δεν έδειξε καμία αλλαγή στο σύμπλεγμα διαφοροποίησης (CD) 16+ και CD56+ CD3- των ενεργοποιημένων με MGN-3 κυττάρων ΝΚ σε σύγκριση με την αρχική τιμή. Τετραπλάσια αύξηση της ικανότητας δέσμευσης των ΝΚ σε στόχους καρκινικών κυττάρων σε σύγκριση με την τιμή της γραμμής αναφοράς. και σημαντική αύξηση στην παραγωγή ιντερφερόνης-γ (340-580 pg/ml) μετακαλλιέργεια PBL με MGN-3 σε συγκεντρώσεις 25-100 μg/ml.

Έτσι, το MGN-3 φαίνεται να δρα ως ισχυρός ανοσοτροποποιητής που προκαλεί αύξηση της δραστηριότητας των ΝΚ κυττάρων και με την απουσία αξιοσημείωτων παρενεργειών, το MGN-3 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως νέος τροποποιητής βιολογικής απόκρισης (BRM) με πιθανά θεραπευτικά αποτελέσματα κατά του καρκίνου .

Η μελέτη:
Ghoneum M., Drew Univercity.
Enhancement of human natural killer cell activity by modified Arabinoxylan from rice bran (BioBran MGN-3)“.
Int. Immunotherapy XIV (2) 89-99, 1998)

Σχολιάστε