Η αραβινοξυλάνη του Biobran, στην πρόληψη της καρκινογένεσης (μελέτη)

Χημειοπροληπτικός ρόλος της αραβινοξυλάνης του πίτουρου ρυζιού, MGN-3/ Biobran,
στην καρκινογένεση του ήπατος αρουραίων.

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC) είναι ένας από τους πιο κοινούς καρκίνους στον κόσμο και ένας από τους πιο θανατηφόρους. Το MGN-3/Biobran είναι ένα φυσικό προϊόν που προέρχεται από ημικυτταρίνες από πίτουρο ρυζιού και έχει αναφερθεί ότι έχει ισχυρή αντικαρκινική δράση σε μια κλινική μελέτη ασθενών με HCC.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους μηχανισμούς με τους οποίους το Biobran προστατεύει από χημικά επαγόμενη ηπατοκαρκινογένεση σε αρουραίους. Το χημικό καρκινογόνο που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μελέτη είναι η Ν-νιτροζοδιαιθυλαμίνη (NDEA) και ο τετραχλωράνθρακας (CCl4).

Οι αρουραίοι υποβλήθηκαν σε αγωγή με αυτό το καρκινογόνο και τα ζώα υποβλήθηκαν σε προηγούμενη ή μεταγενέστερη θεραπεία με Biobran μέσω ενδοπεριτοναϊκών ενέσεων μέχρι το τέλος του πειράματος. (Δοσολογία Biobran: 25 mgr ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, 5 φορές στη βδομάδα.)

Η θεραπεία με Biobran είχε ως αποτέλεσμα:

1) Σημαντική ανακούφιση των ηπατικών προνεοπλασματικών αλλοιώσεων προς τη φυσιολογική ηπατοκυτταρική αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με την αναστολή της εναπόθεσης ινών κολλαγόνου.
2) Διακοπή καρκινικών κυττάρων στην υπο-G1 φάση του κυτταρικού κύκλου.
3) Αυξημένος κατακερματισμός του DNA στα καρκινικά κύτταρα.
4) Προς τα κάτω ρυθμισμένη έκφραση του Bcl-2 και προς τα πάνω ρυθμισμένη έκφραση των p53, Bax και κασπάσης-3.
5) Προστασία από την επαγόμενη από καρκινογόνο καταστολή της έκφρασης mRNA του IkappaB-άλφα (ΙκΒ-α) και την αναστολή της έκφρασης του πυρηνικού παράγοντα κάπα-Β (NF-κB/p65).
Επιπλέον, η επίδραση της θεραπείας με Biobran βρέθηκε να είναι πιο σημαντική όταν συμπληρώθηκε πριν από την επαγόμενη από καρκινογόνο ηπατοκαρκινογένεση σε σύγκριση με τη μετά τη θεραπεία.

Συμπεραίνουμε ότι το Biobran αναστέλλει την ηπατοκαρκινογένεση σε αρουραίους με μηχανισμούς που περιλαμβάνουν την πρόκληση απόπτωσης, την αναστολή της φλεγμονής και την καταστολή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. Το Biobran μπορεί να είναι ένας πολλά υποσχόμενος χημειοπροληπτικός και χημειοθεραπευτικός παράγοντας για την καρκινογένεση του ήπατος.

Η μελέτη:
Nariman K. Badr El-Din, Doaa A. Alia, Reem Othmana, Samuel W. Frenchb, Mamdooh Ghoneum
Chemopreventive role of arabinoxylan rice bran, MGN-3/Biobran, on liver carcinogenesis in rats
Biomedicine & Pharmacotherapy Volume 126, June 2020, 110064 https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110064

Σχολιάστε