Το Biobran υποκινεί παραγωγή TNF-α & INF-γ (μελέτη).

Παραγωγή του παράγοντα νεοπλασματικής νέκρωσης- άλφα (TNF-α) και Ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) από ανθρώπινα λεμφοκύτταρα περιφερειακού αίματος, από MGN-3, μιας τροποποιημένης Αραβινοξυλάνης πίτουρου ρυζιού και η συνέργεια του με ιντερλευκίνη-2, in vitro & in vivo.

Έχουν παρουσιαστεί ήδη αποδείξεις για το ρόλο του MGN-3, μιας ενζυματικά τροποποιημένης αραβινοξυλάνης εκχειλισμένης από πίτουρο ρυζιού, στην δυνητική ενεργοποίηση της λειτουργίας των ανθρώπινων ΝΚ-κυττάρων in vitro και in vivo. Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε ο μηχανισμός κατά τον οποίο το MGN-3 αύξησε την κυτταροτοξική δραστικότητα των ΝΚ-κυττάρων. Αυτό έγινε με εξέταση της δράσης του MGN-3 στα επίπεδα έκκρισης τόσο του παράγοντα νεοπλασματικής νέκρωσης- άλφα (TNF-α) όσο και της Ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) και στην έκφραση των υποδοχέων κλειδιών της κυτταρικής επιφάνειας.

Λεμφοκύτταρα περιφερειακού αίματος επεξεργάστηκαν με MGN-3 σε συγκεντρώσεις από 0.1 mg/ml και 1 mg/ml, και η άνω στοιβάδα εξετάστηκε όσον αφορά τις ανοσολογικές αντιδράσεις λόγω ενζυμικής σχέσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το MGN-3 είναι ένας δυνητικός TNF-α υποκινητής. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν εξαρτώμενο από την δόση της συγκέντρωσης του MGN-3 στα 0.1 και 1 mg/ml και η παραγωγή του TNF-α αυξήθηκε αναλογικά από 22.8- και 47. 1 φορές περισσότερο. Το MGN-3 αύξησε επίσης την IFN-γ αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τον TNF-α. Σε σχέση με τους υποδοχείς κλειδιά της κυτταρικής επιφάνειας το MGN-3 αύξησε την έκφραση του αντιγόνου CD69 μετά την επεξεργασία σε 16 ώρες.

Ακόμη, ο υποδοχέας ιντερλευκίνης-2 CD25 και το συγκολλητικό μόριο ICAM-1 (CD54), επαναρυθμίστηκαν μετά την επεξεργασία με MGN-3. Επεξεργαζόμενοι υψηλής καθαρότητας ΝΚ-κύτταρα με MGN-3, πήραμε επίσης αυξημένα επίπεδα έκκρισης TNF-α και IFN-γ σε συνδυασμό με την αύξηση της κυτταροτοξικής λειτουργίας των ΝΚ-κυττάρων. Επίσης, η προσθήκη MGN-3 σε ενεργοποιημένα από ιντερλευκίνη-2 ΝΚ-κύτταρα επέφερε μια συνεργειτική αύξηση έκκρισης TNF-α και IFN-γ

Συμπερασματικά, τα δεδομένα μας συνιστούν πως το MGN-3, ένας τροποποιητής βιολογικών αποκρίσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ασφαλές εναλλακτικό ή συμπληρωματικό συστατικό στις υπάρχουσες ανοσοθεραπευτικές αγωγές.

Σχολιάστε