Έντυπα & Βίντεο


Η λειτουργική διατροφή, για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά ως συμπληρωματικό, αλλά αναπόσπαστο τμήμα, της ολιστικής υγείας και ιατρικής, προσφέροντας θεραπευτικά πρότυπα στις διάφορες ασθένειες της εποχής μας, οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των συστατικών και των εφαρμογών τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

 Έντυπα

Biobran και η μάχη για την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος. Spencer Bright [Gr, 106 σ.]
Biobran
-MGN3 Εγχειρίδιο με περιγραφή, χορήγηση, δοσολογία, βιβλιογραφία
[Gr, 32 σ.]
Biobran: Ο ρυθμιστής της ανοσίας μας. Εγχειρίδιο με οδηγίες  & δοσολογίες. [Gr, 16 σ.]
Biobran / MGN-3 Basic and clinical application to integrative medicine.
[En, 275 σ.]

Natto NKCP  Εγχειρίδιο προϊόντος. περιγραφή, χορήγηση, δοσολογία, βιβλιογραφία. [Gr, 16 σ.]

——————————————————-


Βίντεο

Biobran: Ακούραστος φύλακας και ρυθμιστής της ανοσίας μας (Gr, 5:01”)
Biobran MGN-3 (1/2)
(En, 8:17”)
Biobran MGN-3 (2/2)
(En, 7:16”)