Ενημέρωση


Έχοντας το ενδιαφέρον μας εστιασμένο, στα δύο βασικά συστήματα της υγείας μας, ανοσοποιητικό και κυκλοφορικό, εξετάζουμε διαρκώς τη συμπληρωματική βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε προς αυτά. Biobran MGN-3   Χημειοθεραπεία & Biobran Στους ασθενείς που πάσχουν από Καρκίνο, η χημειοθεραπεία (όπως επίσης και η ακτινοθεραπεία), έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει […]

Θεραπευτική Δράση


Μελέτες σχετικά με το Biobran MGN-3       Pérez-Martínez A1, Valentín J2, Fernández L3, Hernández-Jiménez E2, López-Collazo E2, Zerbes P4, Schwörer E4, Nuñéz F5, Martín IG5, Sallis H6, Díaz MÁ7, Handgretinger R4, Pfeiffer MM4. “Arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) enhances natural killer cell-mediated cytotoxicity against neuroblastoma in vitro and in vivo”. […]

Επιστημονικές μελέτες


Η λειτουργική διατροφή, για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά ως συμπληρωματικό, αλλά αναπόσπαστο τμήμα, της ολιστικής υγείας και ιατρικής, προσφέροντας θεραπευτικά πρότυπα στις διάφορες ασθένειες της εποχής μας, οφείλει να βασίζεται στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των συστατικών και των εφαρμογών τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.  Έντυπα […]

Έντυπα & Βίντεο