Επιστημονικές μελέτες


Τα προϊόντα μας, τόσο το Biobran MGN-3, όσο και το Natto NKCP, βασίζονται σε πολύχρονες ερευνητικές και κλινικές, μελέτες, οι οποίες δείχνουν με ασφέλεια, τον τρόπο που λειτουργούν στην υγεία του ανθρώπου.

Μελέτες σχετικά με το Biobran MGN-3

 

Διαβάστε περισσότερα »

………………………………………..

Μελέτες σχετικά με το Natto NKCP

Διαβάστε περισσότερα »