HPV & καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Η σχέση του Biobran με το Ανοσοποιητικό

Γυναίκα, καρκίνος & Αδύνατο Ανοσοποιητικό

Οι περισσότερες λοιμώξεις από ιό του ανθρώπινου θηλώματος αντιμετωπίζονται εύκολα από το ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, σε ορισμένα άτομα, ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων μπορεί να προκαλέσει μόνιμη μόλυνση.
Η επιμονή της μόλυνσης από τέτοιο ιό HPV υψηλού κινδύνου είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Αυτοί οι ιοί έχουν αναπτύξει μηχανισμούς ικανούς να αποφεύγουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αποτελεί σημαντική παράμετρο στην επιβίωση και τελικά στην ανάπτυξη του όγκου.

Είναι γνωστό, ότι τα περισσότερα κύτταρα που είναι μολυσμένα από τον ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφεύγουν την επίδραση των κυτταροτοξικών κυττάρων Τ (CD8 +) αφού χάνουν τα μόρια MHC-I τα οποία είναι απαραίτητα για την ειδική ανοσολογική απόκριση. Κατά συνέπεια, μένουν οι ανοσοποιητικοί μηχανισμοί στους οποίους απουσιάζει ο φραγμός του MHC-I. Μεταξύ αυτών των αμυντικών μηχανισμών, τα κύτταρα φυσικοί φονείς (nk cells) είναι τα πιο σημαντικά.

Συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αρκετοί συγγραφείς, παρατήρησαν μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ ενός HPV προερχόμενου όγκου & nk κυττάρων.

[Front Microbiol. 2018; 9: 3281. Published 2019 Jan 11. doi: 10.3389/fmicb.2018.03281 PMCID: PMC6336716 PMID: 30687269 “Elucidating the Immune-Related Mechanisms by Biobran MGN-37Which Probiotic Strain Lactobacillus casei BL23 Displays Anti-tumoral Properties” Elsa Jacouton, Marie-Laure Mi-chel, Edgar Torres-Maravilla, Florian Chain, Philippe Lan-gella, and Luis G. Bermúdez-Humarán*] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6336716/pdf/fmicb-09-03281.pdf

Πράγματι, η πρωτεΐνη HPV16 Ε5 καθορίζει την έκφραση της HLA-1 και διευκολύνει την αποφυγή επίθεσης κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων (CTL). Αυτοί οι μηχανισμοί της αποφυγής του αμυντικού συστήματος μπορεί τελικά να υποστηρίξουν μια μόνιμη μόλυνση από τον HPV, οδηγώντας στην πρόκληση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Οι έμφυτες ανοσοαποκρίσεις που περιλαμβάνουν μακροφάγα, nk κύτταρα και nk Τ κύτταρα, πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην πρώτη γραμμή άμυνας κατά της λοίμωξης από HPV.

[J Infect Chemother. 2012 Dec;18(6):807-15. doi: 10.1007/s10156-012-0485-5. Epub 2012 Nov 3. Immune responses against human papillomavirus (HPV) infection and evasion of host defense in cervical cancer.Sasagawa T1, Takagi H, Makinoda S.] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2311729

Είναι αρκετά γνωστό ότι τα κύτταρα που δεν φέρουν MHC-I κατά των κακοηθών κυττάρων, ρυθμίζονται από τα λεγόμενα έμφυτα κύτταρα τύπου-1 του ανοσοποιητικού, όπως τα Μακροφάγα τύπου-1 (Μ1) ή τα Δενδριτικά κύτταρα (D1) που λίγο έως πολύ ελέγχουν τις καρκινικές νόσους. Σύγχρονες αποδείξεις δείχνουν ότι οι όγκοι προκαλούν ανάπτυξη εγγενών ανοσοκυττάρων τύπου-2, όπως τα κύτταρα Μ2 και D2, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη χρόνια φλεγμονή, να Ανοσία & HPV8προάγουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων χρησιμοποιώντας αυξητικούς παράγοντες, να διεγείρουν την αγγειογένεση και να αναστέλλουν τα εγγενή ανοσοκύτταρα τύπου-1 όπως τη δραστικότητα των nk έναντι των κυττάρων του όγκου.

[Gynecol Obstet Invest. 2018;83(3):259-267. doi: 10.1159/000487434. Epub 2018 Apr 5.Low Necroptosis Process Predicts Poor Treatment Outcome of Human Papillo-mavirus Positive Cervical Cancers by Decreasing Tumor-Associated Macrophages M1 Polarization.” Li L, Yu S, Zang C.] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29621771

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η υψηλότερη πυκνότητα των CD204+ M2 Μακροφάγων που διεισδύουν στον όγκο συσχετίζεται σημαντικά με τη βραχύτερη επιβίωση ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας χωρίς ασθένεια.

[Cancer Sci. 2018 Mar; 109(3): 863–870. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1111/cas.13476 PMCID: PMC5834786 PMID: 29274107Tumor‐associated CD204+ M2 macro-phages are unfavorable prognostic indicators in uterine cervical adenocarcinoma” Asuka Kawachi, 1 Hiroshi Yoshida, 1 Shigehisa Kitano, 2 Yoshinori Ino, 3 , 4 Tomoyasu Kato, 5 and Nobuyoshi Hiraokacorresponding author 1 , 3 , 4] . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834786/

Η παράλληλη θεραπευτική προσέγγιση Μ1, D1 εγγενών ανοσοκυττάρων με ενεργοποιημένα nk κύτταρα, είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας προερχόμενου από ιό HPV. Σε αυτή, προσφέρει σημαντική συμπληρωματική βοήθεια το φυσικό ανοσορυθμιστικό προϊόν Biobran.

Crit Rev Oncog. Author manuscript; available in PMC 2015 Jan 1. NK Cells and Virus-Related Cancers” Rabinarayan Mishra, Raymond M. Welsh,* and Eva Szomolanyi-Tsuda Published in final edited form as: Crit Rev Oncog. 2014; 19(0): 107–119. PMCID: PMC4196716 NIHMSID: NIHMS590333 PMID: 24941377 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4196716/

Viruses. 2013 Nov; 5(11): 2624–2642. Published online 2013 Oct 28. doi: 10.3390/v5112624 PMCID: PMC3856406 PMID: 24169630 “Role of Innate Immunity against Human Papillomavirus (HPV) Infections and Effect of Adjuvants in Promoting Specific Immune Response” Alfredo Amador-Molina,1 José Fernando Hernández-Valencia,1 Edmundo Lamoyi,2 Adriana Contreras-Paredes,1 and Marcela Li-zano1,2,* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3856406/

Δείτε επίσης: > Η Επίδραση του HPV στο ανοσοποιητικό και στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Σχολιάστε