Ναττό σε δισκία με Ναττοκινάση και Βακιλοπεπτιδάση F

Το Natto NKCP, είναι εκχύλισμα δημητριακών, προερχόμενο από φυσική ζύμωση ναττό, αποτελώντας ένα δυνητικό διατροφικό βοήθημα για το κυκλοφορικό σύστημα. Είναι απλό διατροφικό συμπλήρωμα, επιτυχημένο ως επιπρόσθετο θεραπειών (συμβατικών ή άλλων). Η μείωση του ιξώδους του αίματος, η ελάττωση των συσσωματωμάτων και η μείωση της δημιουργίας θρόμβων μέσα σε αυτό, είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. … Περισσότερα