Ευρυαγγείες, Κιρσοί & Natto NKCP

Κυκλοφορικά προβλήματα Τα κύρια προβλήματα στο κυκλοφορικό των κάτω άκρων είναι φλεβικά και αρτηριακά. Οι αρτηρίες είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά του οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών προς τα όργανά μας και οι φλέβες για την επιστροφή του μεταφέροντας το διοξείδιο του άνθρακα και τα προϊόντα του μεταβολισμού.Τόσο οι αρτηρίες όσο και οι φλέβες, με … Περισσότερα